ጽባሕ ብጊሓት እንታይ ከምዝመጾ ከይተረድኤ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ “ንደመር! “ተደሚርና ኢና”! ሰላም! ፍቕሪ! እንዳበለ ነቲ ውላድ ወያኔ ዶር. ኣቢዪ፣ ብስምዒት ክጭርሓሉ ውዒሉ!

[Deqebat] - 07/11/2018

ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈለጥስ ኣይሃዳናይን ስለምንታይ እዩ ኢሰያስ ኣብ ክንዲ ሕጋዊን ዲሞክራስያዊን ምሕደራ ህዝቢ ኤርትራ፣ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ዝመርጽ? ህዝቢ ኣስመራ ንሓደ ብወግዒ ዘይተሓበሮ “ክቡር ጋሻ” ግንከኣ ውላድ ኢህኣደግ ዝኾነን፣ ብመሃንድሳት ምዕራባውያን ከኣ ተመልሚሉ ዝተላእከን ቀዳምይ ሚንስተር ኢትዮጵያ፣ ንደመር! ፍቕሪ ! ሰላም! ኢሉ እንዳጨርሐ፣ ብዓጀባ ተቐቢሉዎ። እወ፣ እዚ ዶር. ኣቢዪ ኣሕመድ ዝብሃል ብህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓርዩ ዘይኮነስ፣ (...)

... Article published by "Deqebat", read the rest of the news
For any information or claim on this article, see directly with the newspaper.


            e-mail

In Eritrean newspapers

ላባማት ተጋሩ ንመራሕቶም አይፋልኩምን ምስ በሉ..
አንታ እዞም ተቓውሞና፡ ሙልእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነ ዓለም ብሙሉኡ ( ኣብ ታሕቲ ተገንዘብ) ዝደገፎ ሰላም፡ ማለት ብዘይ ኩነት ምቕባል ውዕል አልጀሪስን ፍጻመ ውሳነ ኮሚሽን ደቦን ዝቃወሙ (...)
[Erigazette] - 22/07/2018
ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት በኸዩ! ውዲታዊ ብልሓት ወያኔን ህግደፍን ትፈልጡዎዶ?
ዛጊት ድሕሪ ዕልዋ መንግስቲ ንጉስ ሃይለስላሴ ስለምንታይ ውድብ ወያኔ ንሜዳ ወጺኡ? ተጋደልቲ ህቅሓት ንሜዳ ክወጹ ከለውኸ፣ ምስ ሻዕብያ ጽኑዕ ምሕዝነት ዝገበሩ ስለምንታይ ነበረ? ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈለጠስ (...)
[Deqebat] - 22/07/2018
|   Adding or removing your content   |   Add your newspaper   |