እቲ ሰውራ ኤርትራ ዝብሃል ትካል ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ: ትካል ሃጸያውያንን ጽዮናውያን እዩ!!

[Deqebat - Eritrea] - 13/10/2018

ነዚ ዘብርህ መጎታዊን ታሪኻዊን መረዳእታ ዝሓዘለ ትንተና ከኣ ብኸምዚ ዝስዕብ ከነቕርቦ ኢናሞ፣ ሰናይ ንባብ። ሰውራ ኤርትራ ብግርህነትን፣ ብራእዪ ህዝቢ ኤርትራን፣ ግንከኣ ብዘይተጸንዐ መድብ ዕዮን ፕሮጀክትን እዩ ብፍኑው ተጀሚሩ። ኣስተብህል፣ ህዝቢ ኤርትራ ብገርሁን ብጅግንነቱን ብራእዩን እምበር፣ ብመጽናዕቲ ዝተሓንጸጸ ረቂቕ ፕሮጀክትን ፍልስፍናን ሒዙ ንሜዳ ኣይወፈረን። ተዃሉ ጽዮናውያን ግና ኣንግሆም እዮም ብጉርሖም ኣብ መወዳእታ ንራእዪ ህዝቢ ዘፍሽል ዊዲታዊ (...)

... Article published by "Deqebat" (Eritrea), read the rest of the news
For any information or claim on this article, see directly with the newspaper.


            e-mail

|   Adding or removing your content   |   Add your newspaper   |