ኩሉ ታሪኻዊ መለለዪ መንነት ምዕራባውያን ፣ ካብ ኣፍሪቃን፣ ካብ ግብጽን ዝተዘምተ እዩ። ግድነት ተኻታተልቲ ክትርእዩዎ ዝግባእ ታሪኻዊ ኣውድዮቪ ቪዝዋል ሓበሬታ።።

[Deqebat] - 16/07/2017

Reveals the secrets of Washignton D.C. ብ Anthony T. Browder ግድነት ክስማዕን ክርኣይን ዘለዎ ቪድዮ። እቶም ኣብ ቫቲካንን ዋሽንግቶንን፣ ሎንደንን ሮማን፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ተተኺሎም ዘለው ሓውልታት፣ ካብ ግብጺ ዝተዘምቱ እዮም። እቲ ምልክት ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ድማ፣ ምልክት ኣውሳር ዝተባህለ ንጉስ ግብጺ እዩ ዝነበረ። እቲ ስርቅን ፍግርን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣመል ኤውሮጳውያን፣ (ደቂ (...)


    e-mail

In Eritrean newspapers

Somalia-Eritrea Sanctions Committee Consultations
BY WHAT’S IN BLUE On Monday (24 July), the Chair of the 751/1907 Somalia and Eritrea Sanctions Committee, Ambassador (...)
[TesfaNews] - 22/07/2017
Somalia-Eritrea Sanctions Committee Consultations
By WhatsInBlue On Monday (24 July), the Chair of the 751/1907 Somalia and Eritrea Sanctions Committee, Ambassador (...)
[Madote] - 22/07/2017
ታሪኽ እቲ ዝበለጸ መድሃኒት ሕሙም ኣእምሮ እዩ።
ሲስተም ንሲስተም ይምክት፣ ሃገር ድማ ንሓንቲ ሃገር ትምክት። ናትካ ሲስተም እንተድኣ ዘይብልካ፣ ናትካ ሃገር ድማ የብልካን። ይሁዳውያን ወይ ጽዮናውያን፣ ጽኑዕ ሲስተም ስለዝሓንጸጹን ካብ ጥንቲ ጀሚሮም (...)
[Deqebat] - 22/07/2017